Kacperska, E. „Działalność podmiotów Z kapitałem Zagranicznym W Polskim Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 222-35, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.113.