Kacprzak, M., A. Król, i M. Radziszewska. „European Integration Influence on the Development of Human Capital of Small and Medium Enterprises in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 236-49, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.114.