Kołodziejczak, W. „Zatrudnienie I wartość Dodana Brutto W Sektorach Gospodarki państw Unii Europejskiej W Latach 2002 I 2016”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 270-83, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.117.