Kopiński, J. „Ocena Zmian Organizacyjno-Produkcyjnych W Polskim Rolnictwie W kontekście Wybranych oddziaływań środowiskowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 284-9, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.118.