Kułyk, P., i Łukasz Augustowski. „Zastosowanie Modeli Grawitacyjnych Dla Wybranych zbóż W Handlu między UE a USA”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 295-03, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.119.