Nowacki, R., i K. Wasilik. „Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry With the Entities Rendering Business Services”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 359-6, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.125.