Pawlak, K., i D. Jabkowski. „Przewagi Komparatywne USA W Eksporcie Wybranych surowców roślinnych Na Jednolity Rynek Europejski”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 370-81, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.126.