Pawłowski, K. „Rola środków pochodzących Z Unii Europejskiej W Rozwoju Pszczelarstwa Na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy W Poznaniu”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 382-94, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.127.