Popovych, A. „Zastosowanie Modelu Grawitacyjnego Do Analizy międzynarodowego Handlu Miodem Pszczelim”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 395-06, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.128.