Suchoń, A. „Spółdzielczość Rolnicza We Francji I Niemczech – Wybrane Zagadnienia Prawne I Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 451-62, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.133.