Wasilewska, N., M. Wasilewski, i S. Zabolotnyy. „The Enterprise’s Financial Condition Assessment As a Component of Its Creditworthiness”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 18, nr 4, grudzień 2018, s. 493-0, doi:10.22630/PRS.2018.18.4.137.