Czyżewski, A., i J. Staniszewski. „Wydajność Pracy Jako przesłanka Restrukturyzacji Zatrudnienia W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 1, marzec 2017, s. 31-42, doi:10.22630/PRS.2017.17.1.3.