Kosicka-Gębska, M., J. Gębski, M. Jeznach, K. Kwiecińska, i A. Tul Krzyszczuk. „Charakterystyka porównawcza Zachowań Nabywczych Polskich konsumentów mięsa Na Tle porównań międzynarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 1, marzec 2017, s. 95-105, doi:10.22630/PRS.2017.17.1.9.