Rosiak, E. „Światowy Rynek olejów roślinnych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 1, marzec 2017, s. 173-81, doi:10.22630/PRS.2017.17.1.16.