Rembisz, W., i A. Waszkowski. „Czynnik kapitału Jako Endogeniczne źródło Wzrostu W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 2, czerwiec 2017, s. 211-23, doi:10.22630/PRS.2017.17.2.40.