Rokicki, T., i M. Golonko. „Handel Zagraniczny ziołami I Przyprawami Na świecie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 2, czerwiec 2017, s. 224-33, doi:10.22630/PRS.2017.17.2.41.