Syp, A. „Emisje gazów Cieplarnianych Z Rolnictwa W Latach 1990-2014”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 2, czerwiec 2017, s. 244-55, doi:10.22630/PRS.2017.17.2.43.