Gajos, E. „Implementation of Selected Sustainable Development Objectives in European Union Countries”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 68-77, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.82.