Górska, A., i M. Krawiec. „Statistical Analysis of Soft Commodities Returns in the Period 2007-2016”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 85-94, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.84.