Horin, N. „Eco-Innovative Activity of Ukrainian SMEs”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 95-104, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.85.