Jaroszewska, J., i R. Pietrzykowski. „Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 120-9, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.88.