Koszela, G., i L. Ochnio. „Changes in Consumer Food Preferences in EU Countries from 2001-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 161-7, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.92.