Kozioł-Kaczorek, D. „The Plant Production in Norway”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 172-81, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.93.