Kryszak, Łukasz, i J. Staniszewski. „The Elasticity of Agricultural Income in the EU Member States Under Different Cost Structures”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 182-9, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.94.