Krzyżanowski, J. „The Standard Model of Trade and the Marshall – Lerner Condition”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 193-8, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.95.