Łukasiewicz, K. „Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 210-7, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.97.