Pawlak, K. „Importance and Comparative Advantages of the EU and US Agri-Food Sector in World Trade in 1995-2015”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 236-48, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.100.