Pomichowski, P. „Comparison of Poland'S Agrarian Structure With Other EU Countries Using Cluster Analysis”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 263-70, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.102.