Rytko, A. „The Economic Development in the Context of the Development of Foreign Trade in Poland – a Comparison to Some EU Countries”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 271-9, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.103.