Smoluk-Sikorska, J. „Distribution of Organic Food in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 292-01, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.105.