Wasilewska, E. „Demographical Ageing of the EU Member States’ Societies”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, nr 4, grudzień 2017, s. 302-15, doi:10.22630/PRS.2017.17.4.106.