Madugu, A. „Mapping Linkages Between Actors in Cattle Marketing Innovation System of Northeastern Nigeria”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 1, marzec 2022, s. 17-27, doi:10.22630/PRS.2022.22.1.2.