Stańko, S., i A. Mikuła. „Zmiany Na Rynku mięsa Drobiowego Na świecie I W Polsce w latach 2001-2019”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 1, marzec 2022, s. 43-61, doi:10.22630/PRS.2022.22.1.4.