Andrzejuk, A. „Porównanie spółek Publicznych przemysłu Rolno-spożywczego Notowanych Na giełdach amerykańskich”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 25-35, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.2.