Bożek, J. „Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej Pod względem podobieństwa Struktury Agrarnej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 36-47, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.3.