Bórawski, P., i A. Bełdycka-Bórawska. „Polski Handel Zagraniczny artykułami Rolno-spożywczymi I Jego Prognoza”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 48-59, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.4.