Jałowiecki, P., i A. Kowalewski. „Terytorialne zróżnicowanie Konsumpcji Alkoholi W Polsce W Latach 1999-2012”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 118-2, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.10.