Kramarz, P. „Uwarunkowania I Ekonomiczne Znaczenie Produkcji Ziarna Kakaowca W Krajach Afryki Zachodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 142-8, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.12.