Pasińska, D. „Rynek Wieprzowiny W ujęciu Globalnym I Krajowym”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 187-98, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.16.