Pawlak, K., i A. Sapa. „Potencjalne Skutki Utworzenia Strefy Wolnego Handlu UE-MERCOSUR Dla Handlu Rolno-żywnościowego UE”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 199-10, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.17.