Stańko, S., i A. Mikuła. „Zmiany Struktury Obszarowej Gospodarstw Rolnych W Krajach UE-15 I W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 1, marzec 2016, s. 234-4, doi:10.22630/PRS.2016.16.1.20.