Cymanow, P. „Znaczenie czynników determinujących Decyzje Powrotne migrantów Zarobkowych pochodzących Z obszarów Wiejskich”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 2, czerwiec 2016, s. 47-54, doi:10.22630/PRS.2016.16.2.26.