Czyżewski, A., i Łukasz Kryszak. „Współzależności międzygałęziowe W Sektorze Rolnym W świetle Modelu Input-Output a Poziom Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Wybranych Krajach”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 2, czerwiec 2016, s. 55-65, doi:10.22630/PRS.2016.16.2.27.