Pawlak, K. „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne W przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 2, czerwiec 2016, s. 242-57, doi:10.22630/PRS.2016.16.2.45.