Boczar, P. „Znaczenie Gospodarcze Soi Oraz możliwości Rozwoju Jej Produkcji W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 3, wrzesień 2016, s. 35-48, doi:10.22630/PRS.2016.16.3.60.