Jaśkiewicz, J., i M. Parlińska. „Gospodarka Cyrkulacyjna W Zakresie żywności – konieczność Oraz Zyski Dla Sektora I społeczeństwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 3, wrzesień 2016, s. 121-9, doi:10.22630/PRS.2016.16.3.68.