Kołodziejczak, W. „Zasoby Pracy W Polsce ogółem I Na Wsi Wobec Przemian Gospodarczych Oraz trendów Demograficznych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 3, wrzesień 2016, s. 199-11, doi:10.22630/PRS.2016.16.3.75.