Kozioł-Kaczorek, D. „Struktura Obszarowa Rolnictwa W Norwegii”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 3, wrzesień 2016, s. 212-20, doi:10.22630/PRS.2016.16.3.76.