Kułyk, P. „Dysproporcje W wielkości Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Wybranych Krajach UE”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 3, wrzesień 2016, s. 232-4, doi:10.22630/PRS.2016.16.3.78.