Kozioł-Kaczorek, D. „The Livestock Production in Norway”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 4, grudzień 2016, s. 188-95, doi:10.22630/PRS.2016.16.4.111.